شکایات و پیگیری

در صورت هرگونه تخلف و شکایات با شماره 

 031 - 36 65 04 62

تماس حاصل نمایید

 یا ایمیل info@foodme.ir  ارسال نمایید.

 

 

 

X