رولت

5000 تومان


ژله

7000 تومان


کیک شکلاتی

4000 تومان


کرامل

8000 تومان


خورشت ماست

5000 تومان


سالاد سزار

12000 تومان


سالاد فصل

6000 تومان


سالاد شیرازی

3000 تومان


سالاد ماکارونی

6000 تومان


زیتون پروده

3500 تومان


زیتون شور

3500 تومان


تیرامیسو

5000 تومان


ترشی

4000 تومان


ماست و موسیر

3000 تومان


سالاد میگو

10000 تومان

X