رولت

12000 تومان


ژله

7000 تومان


کیک شکلاتی

12000 تومان


کرامل

8000 تومان


خورشت ماست

15000 تومان


سالاد سزار

40000 تومان


سالاد فصل

26000 تومان


سالاد شیرازی

10000 تومان


سالاد ماکارونی

20000 تومان


زیتون پروده

14000 تومان


زیتون شور

16000 تومان


تیرامیسو

18000 تومان


ترشی

13000 تومان


ماست و موسیر

10000 تومان


سالاد میگو

45000 تومان

X